Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Mykolo Romerio universiteto tarybos pritarė  2017 m. lapkričio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 947 “Dėl valstybinių universitetų tinkle optimizavimo plano įgyvendinimo priemonių patvirtinimo”. 2019 metais reorganizuoti Mykolo Romerio universiteto prijungimą prie Vilniaus Gedimino technikos universiteto būdu.

Pagrindinis pertvarkos siekis, kuris buvo paminėtas šios dienos susitikime – tai socialinių mokslų konsolidacija, technologinių ir socialinių mokslų potencialo galimybės, taip sukuriant konkurencingą mokslo ir studijų kokybė tarptautinėje rinkodaroje. Naujas universitetas būtų orientuotas į valstybės ir visuomenės poreikių tenkinimą ir ateities technologijas, kurių taip pat plėtra priklauso nuo valstybės reguliavimo. Tad tokiu atveju studijų programos ir mokslas bus nukreiptas į sritis kaip: visuomenės gebėjimą įsisavinti technologijas ir valstybės gerovę.

Planuojami rezultatai:

 1. Mokslo ir studijų potencialo stiprinimas, studijų programų konsolidavimas
 • 30% mažiau studijų programų, užsienio studentai sudaro 12% visų student skaičiaus
 • 50% daugiau studijų krypčių, patenkančių tarp 300 geriausių universiteto reitingų
 • 30% daugiau studijų publikacijų, patenkančių tarp 10% daugiausiai cituojamų publikacijų pasaulyje.
 1. Proveržis valstybės ir visuomenės saugumo ir ateities visuomenės technologijų kryptyse.
 • Įsteigiami bent trys kompetencijų centrai
 • Sukurtos unikalios tarpkryptinės, jungtinės, dvigubo laipsnio naujas darbo tendencijas atitinakančios programos
 • Vykdomi bent 10 tarptautiniai mokslo ir studijų projektai proveržio kryptyse.
 1. Valdymo efektyvumo didinimas, infrastruktūros tobulinimas :
 • 20% efektyvesnis turto naudojimas,
 • 30% mažesni administraciniai kaštai.
 1. Didesnis bendradarbiavimas su verslu ir visuomene, skatinantis regiono ekonominį konkurencingumą.

 

Taip pat susitikimo metu Rektorius pristatė Didlaukio akademinio miestelio viziją, svarbu tai, kad socialiniai mokslai bus sutelkti šiame miestelyje, prie kurio turėjų prisijungti ir keletas VGTU programų. Studentams svarbi studijų aplinka taip pat yra prioritetas. Bus tvarkomi bendrabučiai, auditorijos, kuriamos poilsio ir kitos socialinės erdvės. Platesnis pasirinkimas saviugdos programų, praktikos, stažuočių ir mainų, kurie ypatingai svarbūs studijų kokybės gerinimui.

Netylantis klausimas dėl Viešojo saugumo fakulteto dar nėra labai komentuotinas. Vis dėl to ar šis fakultetas bus paliktas Kaune ar kelsis į Vilnių priklauso nuo Vyriausybės sprendimo. Tad atsakymai apie tai bus pateikiami vėliau, bet planuose numatyta prie Viešojo saugumo fakulteto prijungti VGTU Darbo ir gaisrinės saugos katedrą.

Galutinis susijungimas numatomas 2021 metais.