top of page

Profesoriaus Mykolo Romerio vardinė stipendija

Kviečiame visus studentus teikti paraiškas gauti Profesoriaus Mykolo Romerio vardinę stipendiją!


Visi valstybės finansuojami ir nefinansuojami pirmosios ir antrosios pakopos studijų studentai už puikius ar labai gerus studijų rezultatus ir išskirtinus pasiekimus sporto, kultūros, mokslinėje ar visuomeninėje veikloje gali pretenduoti į šią stipendiją.


Kokia tai stipendija?


Pavasario semestro metu paraiškas galima teikti iki kovo 1 dienos (Rudens semestro metu iki spalio 1 dienos). Siūlymai dėl kandidatų į stipendiją teikiami universiteto Senato studijų komisijai. Stipendijos dydis yra 4 BSI (1 BSI – 49 Eur).


Ši stipendija yra mokama du kartus per metus, kas mėnesį. Tai yra, rudens semestre nuo rugsėjo iki sausio mėnesiams, pavasario mėnesio nuo vasario iki birželio mėnesiams.


Studento kandidatūrą gali siūlyti universiteto akademinio padalinio taryba, vietinis ELSA skyrius, studentų mokslinė draugija ir Studentų atstovybė.


Kokie yra reikalavimai?


Prašyme privaloma pateikti šiuos dokumentus:

  • Studento studijų rezultatai;

  • Studento išskirtinių pasiekimų sporto, kultūros, mokslinėje ir visuomeninėje veikloje charakteristika;

  • Studento paskelbtų mokslinių darbų tekstų kopijos;

  • Mažiausiai dviejų universiteto profesorių arba docentų rekomendacijos;

  • Kiti dokumentai, kurie įrodo studento studijų, mokslinės, visuomeninės, meninės ir (ar) sportinės veiklos pasiekimus.


Remiantis MRU stipendijų ir paramos studijoms nuostatais, svarbu įsidėmėti:

  • Stipendija nėra skiriama pirmųjų studijų metų pirmojo semestro metu;

  • Jei yra gaunama Profesoriaus Mykolo Romerio vardinė stipendija, skatinamoji stipendija ir vienkartinė skatinamoji stipendija papildomai nėra skiriama;

  • Stipendija už tuos pačius pasiekimus gali būti skiriama tik vieną kartą;

  • Stipendijai gauti atrenkami tik 10 kandidatų per 5 darbo dienas nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.


Plačiau nuostatais galima susipažinti čia.


تعليقات


bottom of page