top of page

Kodėl verta tapti oficialiu nariu?

Dažniausiai, kai išgirstamas žodžių junginys "oficialus MRUSA narys", įsivaizduojama, kad kalbama apie besąlygišką įsitraukimą į visas MRUSA organizuojamas veiklas. Vis dėlto, oficialaus MRUSA nario statusas turi konkrečiai nustatytas teises ir pareigas, kurios gali tapti aktualios bet kuriam studentui. Ypač studentui, suinteresuotam MRU studijų sąlygų gerinimu bei studentų gerovės užtikrinimu.


Taigi, kodėl man, kaip studentui, gali būti aktualu tapti MRUSA oficialiu nariu, jeigu neįsitraukiu į Studentų atstovybės veiklą? Visų pirma, MRUSA oficialiu nariu gali būti išrinktas bet kuris MRU studentas. Visų antra, MRUSA oficialūs nariai gali priimti pačius svarbiausius sprendimus, susijusius su MRUSA organizacija ir jos valdymu. Oficialūs MRUSA nariai turi teisę:

  • kandidatuoti į MRUSA valdymo ir kontrolės organus;

  • balsuoti MRUSA valdymo ir kontrolės organų rinkimuose;

  • balsuoti MRUSA valdymo ir kontrolės organų veiklos/finansinių ataskaitų svarstyme ir tvirtinime;

  • teikti siūlymus ir klausimus MRUSA valdymo ir kontrolės organams dėl MRUSA veiklos bei gauti motyvuotus atsakymus;

  • naudotis MRUSA suteikiamomis paslaugomis;

  • gauti informaciją apie MRUSA veiklą, dokumentus, susirinkimus, susirinkimuose priimtus sprendimus.


Dėl šių privilegijų, oficialaus nario statusas tampa galimybe bet kuriam studentui įgyti balsą sprendimuose, kurie daro įtaką studentų atstovavimo kokybei MRU. Oficialūs nariai yra studentų atstovai, padedantys prižiūrėti ir užtikrinti kokybišką Studentų atstovybės veiklą, suteikiantys progą tobulėti jos nariams. Tapdamas oficialiu nariu, studentas turi galimybę rinkti ir balsuoti už kandidatus į pačius svarbiausius valdymo ir kontrolės organus Studentų atstovybėje. Šios privilegijos tampa ypač vertingomis tada, kai studentai, nesusiję su organizacija, tampa MRUSA oficialiais nariais ir atsineša naujų įžvalgų bei patirčių į MRUSA veiklą.


Jei susidomėjai šiomis pareigomis, kviečiame susipažinti su instrukcijomis kaip pateikti prašymą kandidatuoti į MRUSA oficialaus nario pareigas čia.

Kandidatavau į oficialaus MRUSA nario vietą, nes norėjau labiau prisidėti prie studentų gerovės, iš arčiau susipažinti su problemomis, kurias sprendžia MRUSA bei suprasti, ar tenais yra mano vieta.“ – Dovydas, MRUSA socialinių ir akademinių reikalų pirmininkas, 2021-2022 metų oficialus narys, dabar - MRUSA prezidentas

Kokie yra skirtumai tarp oficialaus MRUSA nario ir MRUSA savanorio?


Svarbu paminėti, kad oficialūs nariai dalyvauja Visuotiniame narių susirinkime, kuris dažniausiai vyksta tik vieną kartą per metus, tačiau jie nėra įpareigoti dalyvauti kituose MRUSA susirinkimuose. Nepaisant to, visiems MRU studentams MRUSA atvirai siūlo prisijungti į komandą kaip savanoriams. Savanoriai turi atskirą registracijos anketą ir yra svarstomi MRUSA Žmogiškųjų išteklių komiteto narių, bet MRUSA oficialieji nariai yra svarstomi MRUSA Rinkimų komisijos bei renkami MRUSA Konferencijos metu. Žinoma, ir MRUSA oficialius narius, ir savanorius sieja bendras tikslas – atstovauti studentams. Oficialūs nariai atstovauja studentams netiesioginiu būdu (panašiu į seimo rinkimus). Savanorių pareiga yra suteikti pagalbą įgyvendinant MRUSA oficialių narių išrinktų valdymo organų numatytas veiklas.


Tai galimybė pačiam tiesiogiai rinkti žmones, kurie atstovaus tave, kaip studentą, visuose universiteto lygmenyse visus metus. Tai turėtų rūpėti kiekvienam studentui, net ir nepriklausančiam Studentų atstovybei– Aleksandra, buvusi MRUSA Prezidentė, 2021-2022 metų oficiali narė.

Kaip vyksta oficialių narių rinkimai?


Kovo 2 dieną vyks MRUSA Konferencija, kurios metu fakultetų delegatai išrinks savo fakultetų studentams atstovaujančius oficialius MRUSA narius. Šiais metais Konferencija organizuojama nuotoliniu būdu. Delegatai, balsuojantys už oficialius MRUSA narius, renkami akademinės grupės koordinatoriaus organizuojamo susirinkimo metu prieš pat Konferenciją.

Tai yra puikus būdas įsitraukti į studentišką judėjimą. Nors iš pirmo žvilgsnio taip gali neatrodyti, bet Oficialaus MRUSA nario statusas turi labai ypatingą vertę MRU studentų atstovybėje. Studentai, kuriuos renkame Visuotiniame narių susirinkime, vėliau atstovauja mums Universitete, gina mūsų teises ir interesus, tampa visų MRU studentų balsu. Oficialaus nario statusas leidžia mums rinkti šiuos ypatingus studentus.
Ypač ypatinga yra tai, kad šį statusą turintys studentai gali rinkti MRUSA Prezidentą. MRUSA Prezidentas yra tas studentas, kurio visos aukštojo mokslo institucijos pačio pirmo ir paklausia: “Kaip laikosi MRU studentai?”. Man atrodo be galo svarbu, kad žmogus, atsakantis į šį klausimą, būtų išrinktas atsakingai. – Gabija, buvusi MRUSA Viceprezidentė, 2020-2022 metų oficiali narė.

Taigi, ar verta tapti MRUSA oficialiu nariu? Remiantis dabartiniais organizacijos teisės aktais ir buvusių oficialių narių patirtimis, galima teigti, kad tapęs oficialiu nariu, studentas turi teisę spręsti, kokia bus studentų ateitis. Visa studentų atstovybės veikla bei jos sudėtis yra pagrįsta studentų balsu. Kviečiame Tave prisijungti, kad galėtume atstovauti studentams bei užtikrinti studentų gerovę kartu!


Pagarbiai,

MRUSA Rinkimų komisija.


Comentários


bottom of page