2019 m. gruodžio 17 dieną šaukiamas neeilinis Mykolo Romerio universiteto studentų atstovybės (toliau – MRUSA) visuotinis narių susirinkimas, kurio metu bus renkami du Mykolo Romerio universiteto (toliau – MRU) Tarybos nariai ir vienas MRUSA Valdybos narys.

Reikalavimai kandidatams MRU Tarybos narius:

  • MRUSA visuotinis narių susirinkimas skiria du MRU Tarybos narius.
  • Vienas skiriamas MRU tarybos narys turi priklausyti universiteto personalui arba būti studentu, o kitas – nepriklausantis aukštosios mokyklos personalui ir studentams.
  • Pagal Mokslo ir studijų įstatymą Tarybos nariu gali būti nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis žinių bei gebėjimų, padedančių siekti aukštosios mokyklos strateginių tikslų ir įgyvendinti aukštosios mokyklos misiją.
  • Tarybos nariu tas pats asmuo gali būti ne ilgiau kaip dvi tarybos kadencijas iš eilės.
  • Tarybos nariu negali būti senato narys.

Reikalavimai kandidatams į MRUSA valdybos narius:

  • Kandidatas į MRUSA Valdybos nario pareigas turi turėti oficialaus MRUSA nario statusą.

Kandidatai į MRUSA Valdybos narius bei kandidatai į MRU Tarybos narius nuo 2019 m. lapkričio 29 dienos iki 2019 m. gruodžio 13 dienos turi Rinkimų komisijai el. paštu rinkimai@mrusa.lt pateikti šiuos dokumentus:

  • Gyvenimo aprašymą.
  • Motyvacinį laišką.

Neeilinis Visuotinis susirinkimas vyks 2019 m. gruodžio 17 dieną, 18 val. 30 min., Mykolo Romerio universitete Ateities g. 20, I-414 auditorijoje.