Gruodžio 9 dieną 19 val. vyks MRUSA neeilinė konferencija. Konferencijos metu bus naujai išrinkti oficialūs MRU Studentų atstovybes nariai.

 

Iš Viešojo valdymo ir verslo fakulteto bus išrinkti 10 kandidatai.

Iš Viešojo saugumo akademijos bus išrinkti 4 kandidatai.

Iš Teisės mokyklos bus išrinkti 9 kandidatai.

Iš Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto bus išrinkti 7 kandidatai.

 

 

MRUSA neeilinės konferencijos darbotvarkę:

19:00 – 19:30 Konferencijos dalyvių registracija;

19:30 – 19:35 Konferencijos atidarymas;

19:35 – 19:40 Konferencijos pirmininko tvirtinimas;

19:40 – 19:45 Konferencijos sekretoriaus tvirtinimas;

19:45 – 19:55 Konferencijos balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;

19:55 – 20:05 Konferencijos darbotvarkės tvirtinimas;

20:05 – 20:30 Studentų atstovybes narių rinkimas ir rezultatų paskelbimas;

20:30 Konferencijos uždarymas;