Šių metų balandžio 13d. vyksiančios ataskaitinės – rinkiminės MRUSA konferencijos darbotvarkė:

15.00 – 15.30 Dalyvių ir svečių registracija
15.30 – 16.10 Sveikinimo žodis;
16.10 – 16.15 Susirinkimo pirmininko rinkimai;
16.15 – 16.20 Susirinkimo sekretoriaus rinkimai;
16.20 – 16.25 Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas;
16.25 – 16.35 Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
16.35 – 17.00 MRUSA veiklos ataskaitos pristatymas (pranešėja – Kamilė Salickaitė);
17.00 – 17.20 MRUSA finansinės ataskaitos pristatymas (pranešėja – Kamilė Salickaitė);
17.20 – 17.25 MRUSA ataskaitų tvirtinimas
17.25 – 17.40 MRUSA Kontrolės komisijos ataskaitos pristatymas (pranešėjas Dominykas
Jegorovas);
17.40 – 17.45 MRUSA Kontrolės komisijos ataskaitos tvirtinimas;
17.45 – 18.00 Tarybos narių ataskaitos pristatymas (pranešėjai – Lukas Borusevičius, Laurynas
Juozapaitis);
18.00 – 18.05 Tarybos narių ataskaitos tvirtinimas;
18.05 – 18.20 MRUSA Valdybos ataskaitos pristatymas (pranešėjas –Simonas Lilys);
18.20 – 18.25 MRUSA Valdybos ataskaitos tvirtinimas;
18.25 – 19.00 Kandidatų į MRUSA Prezidentus pasisakymai ir klausimai;
19.00 – 19.15 Kandidatų į MRUSA Valdybą pasisakymai ir klausimai;
19.15 – 19.25 Kandidatų į MRUSA Kontrolę pasisakymai ir klausimai;
19.25 – 20.00 Balsavimas;
20.00 – 20.20 Pertrauka;
20.20 – 20.30 Balsavimo rezultatų paskelbimas. Naujojo MRUSA Prezidento sveikinimo žodis;
Visuotinių narių susirinkimo pabaiga.