Šių metų Spalio 27-29 dienomis vyko MRUSA bendrieji mokymai. Kurių metu pirmakursiai darė simuliaciją per kurią geriau susipažino su studentų atstovybe, jos įstatais, misija bei vizija. Visų mokymų metu pirmakursiai formavosi kaip komanda, įvairiais komandiniais žaidimais bei užduotimis. Taip pat išklausė informatyvių paskaitų apie tai kaip formuoti komandą ir efektyviai joje dirbti. Senieji MRUSA nariai bei Alumni mokymų metu rašė MRUSA strategiją, veiklos planą bei tvarkė studentų atstovybės įstatus.