top of page
IMG_5666.HEIC

KONFERENCIJA

MRUSA Konferencija - Universitetų fakultetų/institutų studentų deleguotų atstovų susirinkimas. Konferencija, šaukiama Valdybos, vyksta ne rečiau kaip kartą per metus (kovo mėnesio pirmą savaitę). Konferencija turi teisę: tvirtinti Studentų atstovybės Įstatus, renkti Studentų atstovybės narius, keičia Studentų atstovybės buveinės adresą. Konferencijos organizavimo tvarką nustato Darbo reglamentas. Į oficialiųjų narių pareigas gali pretenduoti visi Mykolo Romerio universiteto studentai.

bottom of page