top of page
IMG_5666.HEIC

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Visuotinis narių susirinkimas - aukščiausias Studentų atstovybės organas. Visuotiniame narių susirinkime balso teisę turi kiekvienas oficialus Studentų atstovybės narys. Visuotiniu narių susirinkimu slaptu balsavimu renkami ir šalinami: Prezidentas, Valdybos nariai, Kontrolės komisijos nariai, Studentų atstovybės Tarybos nariai. Svarstomos ir tvirtinamos: Studentų atstovybės, Valdybos ir Tarybos narių ataskaitos, Kontrolės komisijos išvados dėl Studentų atstovybės veiklos bei tikslingo finansų panaudojimo. Visuotiniu narių susirinkimu taip pat yra priemami sprendimai dėl organizacijos pertvarkymo ar pabaigos, dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu. 

bottom of page